20 февраля 2022 г.

Ai to Yume no Kuni Sanrio Puroland - Chanto Dekiru Kana Minna to Tanoshii Oyuugikai (1998 Sega Pico)