19 февраля 2022 г.

Sega Pico Game: Ai to Yume no Kuni Sanrio Puroland - Asobinagara Oboeyou! Hiragana Katakana (1997)