27 мая 2022 г.

Sega Pico Game: Doraemon no Utatte Pico - Issho ni Utaou! Doraemon! Waku Waku Karaoke (1999)