29 сентября 2022 г.

Sega Pico Game: Satonaka Machiko no Tanoshii Origami (1995 Nayuta)

Satonaka Machiko no Tanoshii Origami - игра для Sega Pico.