14 октября 2022 г.

Shichida Makoto Kanshuu Unou Image Training - Sansuu Eigo de Mojars ni Chousen (1997)

Shichida Makoto Kanshuu Unou Image Training - Sansuu Eigo de Mojars ni Chousen - игра для Sega Pico.